Adatkezelési Nyilatkozat - Webinárium

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat SNAF.HU Plus Kft., székhelye: 3400, Mezőkövesd, Cseresznye u. 90., Magyarország (továbbiakban "Szolgáltató") és a Webináriumra jelentkező résztvevő [Cég/ magánszemély neve], [Cég székhelye/ magánszemély címe], az alábbiakban "Résztvevő" néven említett személy között érvényes.

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

1.1. A Szolgáltató a Webináriumhoz kapcsolódóan gyűjthet bizonyos személyes adatokat a Résztvevőtől, amelyeket a Résztvevő önkéntesen és tudatosan szolgáltat.

1.2. A gyűjtött személyes adatok lehetnek, de nem korlátozódhatnak a következőkre: név, e-mail cím, telefonszám és egyéb kapcsolatfelvételi információk.

1.3. A Szolgáltató kizárólag a Webináriumhoz kapcsolódó információk továbbítására és a szolgáltatás nyújtására használhatja fel a Résztvevő által megadott személyes adatokat.

Adatvédelmi jogok

2.1. A Résztvevő jogosult kérni a Szolgáltatótól az általa kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést vagy törlést a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint.

2.2. A Résztvevő bármikor lemondhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérheti adatainak törlését a Szolgáltató adatbázisából.

2.3. A Résztvevő kérheti adatainak frissítését vagy korlátozását, ha az adatok pontatlanok, vagy ha az adatkezelésre vonatkozó jogos érdekek fennállnak.

Adatbiztonság

3.1. A Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartása érdekében, hogy megvédje a Résztvevő személyes adatait jogosulatlan hozzáféréstől, illetéktelen felhasználástól vagy illetéktelen megosztástól.

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy harmadik féllel működjön együtt a Webináriumhoz kapcsolódó adatok kezelése és biztonsága érdekében, például az online platform szolgáltatójával vagy más technikai szolgáltatókkal.

Adatok megosztása harmadik felekkel

4.1. A Szolgáltató nem osztja meg a Résztvevő személyes adatait harmadik felekkel a Résztvevő előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha azt a jogszabályok vagy hatósági eljárások megkövetelik.

4.2. A Szolgáltató adatainak megosztása során minden tőle elvárható gondosságot és biztonságot alkalmaz annak érdekében, hogy a Résztvevő személyes adatai védettek legyenek.

Hozzájárulás

5.1. A Résztvevő a Webináriumra való jelentkezéssel és részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató gyűjthesse, kezelhesse és tárolhassa a megadott személyes adatait az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint.

5.2. A Résztvevő biztosítja, hogy a megadott személyes adatok valósak, pontosak és naprakészek.

Kapcsolatfelvétel

6.1. A Résztvevő bármikor kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az adatvédelmi kérdésekkel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: hello@iranytmutatunk.hu        

Telefon: +36-30/771-9519

Joghatóság és módosítások

7.1. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat a magyar jog alá tartozik, és a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét élvezik az esetleges viták vagy jogi kérdések esetén.

7.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására és frissítésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legfrissebb változata mindig elérhető lesz a Szolgáltató honlapján vagy más megfelelő módon.